Uppdatering av långsiktig strategi

I mitt tidigare inlägg om att vi människor oftast presterar sämre än en enkel modell så ser jag nu över mina strategier. Först under lupp så kommer min långsiktiga strategi. Det är denna jag började mitt sparande med och är den huvudsakliga strategin jag kommer att gå efter. Fram tills nu har jag investerat enligt konjunkturen, men då denna strategi inte är helt korrekt vill jag komplettera och använda flera strategier. Dessutom vill jag ha stenhårda regler som inte går att tolka fritt. Jag har kommit fram till att de närmaste fem åren så är det lämpligt för mig att ha minst 25 % i ränta och resten i aktier. Frågan är därför hur jag ska fördela min aktieandel.

Så min strategi är att alltid ha 25 % i räntor och 25 % i aktier. Det är vad Graham rekommenderar och det känns sunt då man aldrig vet vad som kommer hända. De övriga 50 % styrs av min strategi. Strategin jag går efter är konjunkturstrategin. Denna baseras på följande: Köp aktier då konjunkturbarometern varit under 90. Sälj aktier efter att konjunkturbarometern varit över 110. Köp obligationer när du inte ligger i aktiemarknaden. Denna har jag testat 25 år tillbaka i tiden och skrivit ett antal inlägg om:

Investera med konjukturen - ny investeringsstrategi
Investera med konjunkturen - 90-talskrisen
Investera med konjunkturen sedan 2001
Investera med konjunkturen - Internationella marknader


Denna strategi passar bra ur flera olika synvinklar. Den känns först logisk. I en lågkonjunktur sjunker vinsterna och riskaptiten, det gör att aktiekurserna faller och detta har skett i de stora lågkonjunkturerna de senaste 30 åren. Dessutom sjunker räntorna vilket gör det fördelaktigt att inneha obligationer. Denna teori stämmer också överens med vad Graham sa. Höga räntor och en övervärderad aktiekurs, vilket sker i slutet av en konjunkturcykel, gynnar en övervikt i obligationer inom den närmaste tiden. Räntorna har stått som högst och aktievärderingarna likaså under just högkonjunkturerna de senaste 15 åren.

Utöver den logiska biten att det är bra att gå ur börsen så finns det andra anledningar. Vid lågkonjunktur så är det oftast svårare att få jobb vilket ger en anledning till att ha en större buffert. Dessutom så sjunker oftast bostadspriserna i lågkonjunktur, vilket gör att det är bra att ha en stor summa i räntor om man vill köpa sig en bostad och passa på i lågkonjunktur. Så av alla dessa anledningar passar denna strategi. Dessutom har den visat sig passa extra bra med Magic formula och net-nets/deep value de senaste 15 åren.

Nu till reglerna:
På så sätt tar man sig ut och in i marknaderna smidigt med inte allt för mycket per köp eller sälj. Det är också dessa tider det passat att gå in och ur marknaden de senaste cyklerna. Nu är det bara att hoppas att det fungerar framöver.