Människan och dess brister - använd endast modeller

Jag läste en riktigt bra artikel här i helgen som är publicerad i The Hedge Fund Journal. Den heter Painting by the numbers - An ode to quant. Där går författaren noga igenom varför en väldesignad modell slår en människa i prestation. Det tas upp ett flertal exempel på områden där detta är sant, bl.a. diagnoser, prissättning/efterfrågan och finans. Utöver dessa så vet jag själv flera områden aktuella idag där en modell/dator slår människans förmåga. T.ex. automatiska flyg, bilar och tåg, schack osv. Ett annat exempel är att Greenblatt, som kom på The Magic Formula, satte sina professionella förvaltare på att slå The Magic Formula med hjälp av denna. Det visade sig att de inte bara förlorade mot The Magic Formula, utan också presterade sämre än index. Med detta i tankarna så är det bara att acceptera att vi amatörinvesterare inte kommer att lyckas bättre med aktiva val.

Så vad säger det oss?


Nu till lite mer konkret hur jag kommer att använda detta resultat. Jag har märkt att som fysiker och ingenjör så är min specialistkunskap modeller. Det är det jag doktorerar i och det är vad jag är bra på. Därför så kommer jag satsa på att skapa modeller baserade på ordentlig efterforskning och ett flertal strategier. Varför flera strategier? Jo, bara för att en strategi har visat sig vara effektiv historiskt sett betyder inte det att denna kommer att vara det framöver. Därför kommer jag att satsa på flera modeller som jag har försökt att förbättra. 

Jag har också insett att jag behöver striktare regler i mina modeller. Därför så kommer jag att förbättra dessa. Om det nu är så att jag känner ett behov att göra aktiva val bara för att det är kul, så kommer jag att begränsa denna del av portföljen så att den utgör endast en liten del. T.ex. så är net-nets och P/B<1 sådana strategier som kan kräva aktiva val men baserat på så många regler som möjligt. Detta är en portfölj som jag skulle kunna tänka mig ha.

Följande modeller använder jag i dagsläget:
Jag kommer nog skriva mer här på bloggen om mina strategier där jag nu vill tillämpa hårdare regler och mer genomtänkta modeller.

Edit: Med detta inlägg vill jag inte mena på att det inte går att slå index eller en modell över tid med aktiv förvaltning. Otaliga förvaltare och bloggare har visat på detta. Men då dessa oftast är under 10 % av de som investerar tror jag att de flesta gynnas av att följa en investeringsmodell.