Månadsrapport maj

Maj började med ett stort kursras som sedan har återhämtat sig. Utöver det så var det också första månaden som jag hade dual momentum reglerna för indexportföljen istället för mina konjunkturregler som jag har för resten av innehavet.

Fysikerportföljen gick upp med 1,32 % vilket gör att den har totalt gått upp med 16,5 % och slog SIX30 Return index som gått upp med 16,06 %, se graf.


Totalt så har det egna kapitalet i Fysikerportföljen i år växt med 58 % efter insättningar. Utvecklingen sedan starten förra årskiftet ser ut såhär:


Jag gjorde lite omfördelningar i innehavet samt i och med min insättning så att innehavet är i stort sett jämt fördelat mellan mina tre underportföljer. Jag ska framöver försöka eftersträva att jag har ca 1/3 i varje portfölj för att fördela risken och innehavet på olika strategier. Fördelningen i dagsläget:Min indexportföljen som nu är 100 % investerad i SPP Global på grund av Dual momentum reglerna är denna månad upp 1,75 %. Sedan start är den upp nästan 40 %, något som man inte kunde ana i början av förra året då många tyckte börsen var högt värderad. 


Min aktiva portfölj är upp 1,55 % denna månad och totalt 16,87 % mot 8 % för index sedan starten i februari. 


Jag ökade i alla mina kärninnehav i månadens insättning och sålde två av de aktier som inte utgjorde så stor del av min portfölj så att jag max har tio bolag, då jag kände fler än tio aktier var det svårt att hålla koll på. Efter omplaceringen ser innehavet ut såhär:Kvantitativa portföljen är upp 0,64 % denna månad och totalt  11,07 % sedan start. 


Jag utförde mina månadsinköp denna månad och köpte aktier som är redovisade här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1cNqDzXbcyrk8/edit#gid=0

Det har mest varit en ganska lugn månad på börsen. Inte så mycket har hänt, det var en dipp under april-maj men som nu verkar vara återhämtad. Vi står fortfarande lägre än toppnoteringarna i april och vi får se vad som händer framöver. 

Läs också inlägget på TradeVenue och testa deras nya funktioner med börsforum, bloggar och börsscreeners.