När portföljer underpresterar

Ibland sker det att ens portfölj underpresterar och så länge man inte investerar i index är detta något naturligt. Det finns i stort sett ingen som lyckas slå index varje månad, år ut och år in. Även kvantitativa portföljer tenderar att underprestera index emellanåt, vilket är något fullt normalt och det kan hända att kvantitativa strategier underpresterar index över 3 år åt gången. Tänk exempelvis om du varit investerad i värdeaktier under IT-bubblan, då hade du sett riktigt dålig avkastning under åren 1997-2000, medan det motsatta under åren 2000-2003.

Nedan är ett exempel på hur ett sådant fall i dagsläget. Det är Alpha Architects ETF QVAL, som investerar kvantitativt i 50 värdeaktier på USA-börsen. Sedan mitten av 2015 har denna strategi underpresterat breda S&P 500 index med drygt 17 %. Mycket på grund av att under denna tid har aktier som de i FANG gått riktigt bra, medan QVAL ägt mycket retail som blivit krossade på grund av retail-döden i USA. Mycket i likhet med IT-bubblan, där heta IT-aktier överpresterade traditionella företag och det har i dagsläget lönat sig mer att köpa Amazon till P/E 300 än retail-aktier till P/E 10. Först senaste månaden har nu QVAL tagit ikapp något.Men det kan också gå ganska annorlunda för olika strategier. Min egna amerikanska/globala värde-portfölj som investerat i kvantitativt billiga bolag under samma period har gått klart bättre. Stor anledning till det var att jag aktivt passade på att köpa billiga gruvbolag och oljeplattformar vid gynnsamma tillfällen första året. Trots det var grundidén densamma; köp kvantitativt billiga bolag. 


Men grafen ovan döljer svåra stunder som inte syns och är just på grund av detta som jag gick över till att investera helt kvantitativt för att undvika beteendemisstag, exempelvis som att sälja på grund av motvind. Första svåra stunden var från förra sommaren till november förra året. Portföljen gick ner med -18,5 % när index var upp under samma period. 


Andra perioden var under januari tills i maj i år då portföljen gick ner med -12,5 % när index var upp lika mycket. Alltså en underprestation med hela 25 %. 

Trots att portföljen gett hela 85 % i avkastning när index gett 25 % har den under två tillfällen sett en underprestation på mer än 20 %. Det är också den stora anledningen till att dessa strategier fungerar eftersom det är många som inte klarar av denna typ av underprestation. För att slå index måste man vara annorlunda än index, vilket detta klart visar på. 

Ett annat exempel på underprestation i närtid är Dual momentum som endast gett 8 % avkastning sedan början av 2016, se nedan. Detta under samma period som en global indexfond skulle gett 28 % avkastning. Alltså har portföljen underpresterat index med hela 20 % under en tvåårsperiod. Men här är det viktigt att veta varför man använder trendföljning i sin portfölj; för att skydda mot stora förluster. Det man uppoffrar för detta skydd är att riskera att inte få hela uppsidan som under 2016. Trots detta har strategin som helhet gett 15+ % i avkastning sedan 70-talet.


Lite tips att tänka på när portföljer underpresterar:


Att portföljer underpresterar är något fullt naturligt och det man får tänka på är att det är just av denna anledning strategin fungerar. För om den alltid skulle fungera så skulle klart många fler göra det. Bästa är att logga ut från depån och göra något annat istället. För om man investerar på ett bra sätt tenderar det att gå bra över tid, oavsett hur dåligt det går kortsiktigt.