The Acquirer's Multiple på svenska börsen

I januari i år publicerades en ny studie på The Acquirer's Multiple på Stockholmsbörsen. Det är en kandidatarbete vid Lund och går att återfinnas här. Oskar som skrev studien var i kontakt med mig under förra året och för att få lite tips och idéer för studien och jag är ytterst tacksam för att han omnämner mig i sitt förord. Principen bakom studien är att likt de tidigare studierna av Magic formula se om också The Acquirer's Multiple fungerar på Stockholmsbörsen.

The Acquirer's Multiple är den strategi som Tobias Carlisle har utvecklat och startat en tjänst kring. Det är också den strategi han introducerar i boken "Deep Value". Den har fått i Carlisles tester en avkastning på 25,9 % per år för bolag större än 200 MUSD på den amerikanska börsen under perioden 1999-2016, vilket är enormt bra. The Acquirer's Multiple skiljer sig lite åt rent EV/EBIT, företagsmultiplen, då den istället för EBIT använder sig av OP = operating profits, vilket är OP = intäkter - (varukostnad + försäljning och administrativa kostnader + avskrivningar och amorteringar). Skillnaden mot EBIT är att det beräknas från toppen av resultaträkningen, alltså från intäkter och nedåt, medan EBIT räknas från resultat och uppåt. Detta ger en mer rättvis bild av företaget och visat sig ge bättre avkastning historiskt.

Oskars studie på Stockholmsbörsen är gjord på liknande sätt som den av Tobias Carlisle under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Portföljen sätts ihop den 1:a mars varje år baserat på årets innan rapporter och sedan balanseras om ett år efteråt. De 30 aktier som har lägst Acquirer's Multiple köps och säljs sedan ett år senare. Alla bolag på Stockholmsbörsen och First north analyserades och databasen var Thomson Reuters Datastream. Avkastningen exklusive utdelningar blev totalt 13,7 % per år jämfört 1,36 % per år för OMXSPI, se utveckling nedan.

Källa: The Acquirer's Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

Om vi kollar rullande 36-månaders avkastning fås följande resultat.

Källa: The Acquirer's Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

Allmänt kan man se att under perioden 2000-2005 överklassade The Acquirer's Multiple Stockholmsbörsen, för att sedan utvecklas i linje med Stockholmsbörsen under 2005-2009. Sen igen under 2009-2016 var den rullande avkastningen klart bättre. Så bra avkastning direkt efter de senaste börskrascherna då bolagen blivit som billigast.

Med en avkastning på 13,7 % per år plus utdelningar på ca 4 % per år ger det en avkastning på närmare 18 % per år. Det är i linje med de tidigare studierna på Stockholmsbörsen på Magic formula, som visat att här i Sverige har Magic formula funkat i stort sett lika bra trots internationella resultat som visat att EV/EBIT eller Acquirer's Multiple är bättre. Oavsett är skillnaden inte så stor och båda strategierna är helt okej för att få bra avkastning. 

Jag tycker det är roligt att ännu en studie bekräftar att kvantitativ investering fungerar bra här i Sverige vilket är motiverande för en kvantitativ investerare. Jag vill också tacka Oskar för att han tog kontakt och gjorde en intressant studie. Hoppas det ger mer kött på benen för er där ute som är intresserade av att investera kvantitativt.