Uppdatering av value composite och momentum kriterier

På grund av Börsdatas nya uppdatering med sina nyckeltal samt exportfunktion kommer jag göra en större uppdatering av kriterierna för Value composite och momentum. Dessa är förändringarna:
Den stora skillnaden är därmed att Value composite är uppdaterad från P/E, P/FCF, EV/EBITDA, P/S och P/B till att nu vara P/E, P/FCF, EV/EBITDA, P/S och Shareholders yield.

Motivering:
Andra frågor som uppkommit under processen och från läsare är följande:

Vilket är bäst; P/FCF eller P/OP? Resonemanget är att det är bättre med fritt kassaflöde (FCF) än operativt kassaflöde (OP) då man hellre vill ha en verksamhet som inte behöver investera så mycket. Investeringar kan vara bra, men många gånger är de bättre via marknaden än internt i företagen.

Vilket är bäst; EV/EBIT vs EV/EBITDA: EV/EBIT har i de flesta tester visat sig bättre än EV/EBITDA. Men då vi nu inkluderar också P/E och eftersom EV/EBIT är mitt emellan P/E och EV/EBITDA är det bättre att ta EV/EBITDA.

En annan diskussion som uppståt var om koncentrationen i portföljerna. En strategi kan ha bättre avkastning av högre koncentration, se denna studie. Däremot visar Börsdatas strategier lite andra resultat för 5, 10 och 20 aktier för sina strategier. Börsdata visar bättre resultat ju mer aktier man inkluderar, för både Magic Formula, Graham och F-score. Så det är lite oklart vad som skapar bäst avkastning. Jag tycker att standardrådet på 20-30 aktier i portföljen är bra. Jag kör 10 aktier i mina fyra olika svenska strategier, vilket totalt blir 30 aktier (pga en del överlapp). I de amerikanska portföljerna har jag totalt 20 olika aktier. Oavsett hur man kombinerar olika strategier, 5 aktier i flera olika eller 20 i en, tror jag att det är bra att satsa på totalt 20-30 aktier då det man arbetar med är statistiska samband i en kvantitativ strategi.

Uppdateringen är inte direkt så stor, men ändå en aning till det bättre. Mycket på grund av att uppdateringen kommer just nu är på grund av den extra funktionaliteten hos Börsdata med export-funktionen, tidigare var det ganska begränsat vad man kunde göra. Jag tror det kommer ändra resultaten något till det bättre, men på det stora hela inte någon stor skillnad.