Framtiden för att vara aktiv

En sak jag funderat på efter att ha läst på en hel del om värdeinvestering, kvantitativ investering och andra sätt att investera på efter väl beprövade metoder och faktorer är om detta kommer hålla i längden. Marknaderna blir allt mer effektiva och innehåller allt större grad av sofistikerade investerare. I detta inlägg vill jag sammanfatta min analys av den nuvarande situationen och varför jag anser att det mycket väl kan fortsätta vara bra långt framöver att vara aktiv och investera kvantitativt i t.ex. billiga aktier.

Först är det den stora förändringen som skett där institutionella investerare har tagit över en klar del av förvaltningen från privatpersoner, se t.ex. denna artikel. Som ses i bilden nedan för USA har senaste 70 åren lett till att från att 90 % av aktierna var ägda av privatpersoner tills endast 33 % idag. I Sverige är utvecklingen ganska lik och ca 33 % av aktierna ägs av privatpersoner (se SEB sparbarometer). Det påverkar helt klart konkurrensen på marknaden om man tävlar mot proffs. Däremot så kan man också komma ihåg att 80-90 % av fonder underpresterar mot index (något fler innan avgifter), vilket gör att man ändå har en viss chans att även slå proffsen. Dessutom är de inte så motiverade att maximera avkastningen, då de oftast inte är mycket investerade i fonden och här i Sverige utgörs hälften av aktieägandet av pensionsfonder. Sen lider de också av att de många gånger är tvungna att vara nära index, vilket småsparare inte behöver vara.

Källa: Goldman Sachs

En fara i dagsläget är indexfonder som tagit över en stor del av marknaden i framförallt USA, se min tidigare artikel om detta. De som inte lyckas bra via aktiv förvaltning kastar in handduken och investerar i indexfonder. Det gör att endast de mest motiverade och bästa investerarna är kvar i marknaden. Däremot är marknadsandelen fortfarande ganska låg för att det ska påverka nämnvärt och här i Sverige är det knappt 10 %. De mesta pengarna förvaltas fortfarande främst av stora fondförvaltare som gör aktiva beslut, vilket man inte minst kan se i ägarlistorna för de största bolagen på Stockholmsbörsen. Om de skulle ha en indexförvaltning skulle ägandet genom större fondförvaltare vara densamma i alla bolag, men den skiljer sig klart mellan de olika aktierna. T.ex. om Swedbank Robur skulle äga 2 % av Stockholmsbörsen skulle de äga 2 % i H&M, Ericsson etc. En stor anledning till det är just många aktiva förvaltare på Stockholmsbörsen är på grund av de marginaler som finns i fondförvaltning, Swedbank Robur tar t.ex. över 1 % mer i avgift för sin aktivt förvaltade Sverigefond jämfört med sin passivt förvaltade motsvarighet.

För den aktiva investeraren och kvantitativa investeraren är detta verkligen positiva nyheter. Om ca en tredjedel av aktieägandet ligger i småsparares händer och över hälften i aktiva institutionella investerares händer är det något helt klart positivt. Oavsett proffs eller amatör lider alla dessa personer av liknande beteendebrister och kommer göra liknande fel. Proffsen har oftast genomgått en utbildning där de försökt blivit övertygade att marknader är effektiva och optimal portföljteori är en vettig modell. Dessutom utvärderas deras prestation på alldeles för kort tid för att de ska kunna slå börsen på sikt, vilket de bästa investerarna oftast gör emellanåt. Ännu har jag inte sett en kvantitativ värdefond i Sverige och det är få som utgår från ren data.

Trots indexfonder, mer sofistikerade investerare, hedgefonder och så vidare tror jag mycket på att investera kvantitativt kommer fortsatt överprestera marknaden. En klar majoritet av investerarna, både småsparare och proffs, investerar efter egna analyser som de alltid gjort. Dagens läge ser inte mycket annorlunda ut jämfört med tio år sedan och under dessa tio år har kvantitativa strategier slagit index med råge. Därför tror jag att förutsättningarna att vara aktiv på aktiemarknaden inte har ändrats markant trots de nya strömningarna. Däremot så kan det mycket väl ändras framöver, men det är nog fortfarande långt dit tills dess och människors natur indikerar på att det troligtvis inte kommer att ske.