Disciplinerad värdeinvestering

Att vara en disciplinerad värdeinvesterare är inte alltid lätt, speciellt när det kommer till rent kvantitativa strategier. Det är lätt när strategierna går bra och de överpresterar mot index, så som de gjort i Sverige det senaste året. Däremot går de mindre bra när de underpresterar mot index, som i USA det senaste året. Ett bra inlägg om detta kom nyligen upp på bloggen Investingresearch.net och handlar just om att det gäller att hålla i sin strategi i vått och torrt.

Nedan visas den rullande tolvmånaders utvecklingen av sammansatt värde (Value Composite) mot index. Vi är just nu i USA inne i en av de sämst presterande perioderna för de senaste 15 åren, med en underprestation på över -10 % mot index.

Källa: Investingresearch.net
Än värre blir det om vi kollar på så kallad "drawdown". Nedan visas prestationen för den variant företagsmultiplen (EV/EBIT) som används på Acquirersmultiple.com. I januari i år så skulle man alltså suttit med en nedgång på nästan -40 %, medan index endast var ner -15 %. Likaså gäller den ETF som investerar efter en liknande strategi, QVAL.

Källa: Acquirersmultiple.com

Detta är saker man måste vara fullt medveten om när man investerar i dessa strategier, speciellt efter sådan bra prestation som skett i Sverige på senaste tiden. Det värsta är också att ge upp i ett läge som det nuvarande i USA, eftersom som vi ser i första grafen så går prestationen från -10 % mot index till + 10 % mot index ganska kort efter. Men som det gäller med alla aktier, man måste alltid vara förberedd på nedgångar på över -50 %, men också komma ihåg att det smärtar mest när resten av marknaden går bra. De som genomlider dessa smärtor blir sedan väl belönade, som vi ser i grafen nedan (notera log-skalan). För att slå marknaden krävs det att vara annorlunda mot marknaden, både i upp och nedgång, annars kan man lika gärna investera i index. Och kom ihåg; Don't mess with the screens, var disciplinerad.