Värde med kvalitetskriterier

Oavsett om man är aktiv investerare eller investerar mekaniskt i aktier så är det bra att gå på empiri över vad som funkar när man ska investera. Att endast köpa efter simpla värdemått, som bolag efter P/E, P/B, EV/EBIT, Value composite, eller net-nets leder oftast långt och är oftast strategier som gått bra historiskt sett, men det går göra bättre. Det de första investerare vill göra är att göra något extra, antingen genom att göra en djupare analys, ha en checklista eller ha extra mått på kvalitet. 

Det enklaste och minst intuitiva kvalitetsmåttet är momentum, alltså prisuppgång. Köper man de bolag som har haft högst prisuppgång de senaste månaderna brukar det ge klart bättre resultat än att köpa de helt billigaste aktierna. Totalt har det gett några procent högre avkastning per år än enbart värde och studier som O'Shaughnessy gjort i "What works on Wall Street" har visat på att det ger en klart högre och jämnare avkastning. Utöver det så har en portfölj bestående av deras sammansatta värdemått Value composite med momentum endast sett nedgångar på mer än 20 % totalt fem gånger de senaste 50 åren, mot många gånger fler än för simpelt värde. Som rent mekanisk strategi blir då värde med momentum en enkel strategi att implementera.

För de mer aktiva investerarna är däremot momentum lite svårare att implementera, speciellt om man är värdeinvesterare som letar fynd. Själv har jag märkt det när jag letat efter investeringar, speciellt när man vill vara så kallat 'contrarian' och gå mot strömmen och fynda. En mer aktiv approach är därför då att ha en checklista, eller använda en approach liknande den de har på Alpha Architect. De har visat att om man köper de billigaste aktierna av högst kvalitet så kan man prestera lika bra som momentum om inte bättre. Också är en sådan approach lik den som superinvesterare som Warren Buffett och Joel Greenblatt har haft.

Det viktigaste är fortfarande att investera efter värde och det är det som oftast ger den höga avkastning. Visst kan man investera efter kvalitet som många gör till bra resultat, men ofta kan det leda till att man överbetalar för kvaliteten. Momentum för sig funkar också bra, men det är klart mer volatilit än värde med momentum. Flera gånger har man fått uppleva krascher på 60-70 % och man ska också vara trygg med att ha bolag som Fingerprint och Sensys i portföljen. Kan klart vara svårare än att ha billiga företag i portföljen.

Själv gillar jag både att investera efter värde med kvalitet eller momentum och tror man kan komma långt på båda sätten. Som aktiv investerare kan man utveckla sitt kvalitativa system och försöka köpa bolag av allt högre kvalitet, men för den mer passiva/mekaniska investeraren så funkar värde med momentum riktigt bra. Jag har valt att använda båda angreppssätten, att investera helt mekaniskt för att begränsa mina egna personliga misstag och att investera aktivt efter ett eget system som man kan utveckla och bygga vidare på. Allt eftersom kan man utveckla sitt system för att hitta de billigaste och mest kvalitativa aktierna där ute.