Tail hedgea portföljen

Nyligen kom ett intressant inlägg upp på Jesse Felders blogg om hur man kan tail hedgea sin portfölj. Det innebär helt enkelt att man skyddar sig mot så kallade svarta svanar eller oförutsedda händelser, så kallade fat tails. Anledningen till att det heter fat tails är att det mesta på börsen följer en standardfördelning som visas nedan, men i verkligheten är väldigt osannolika event mer sannolika än denna fördelning.

Källa: The Felder Report

Dessa osannolika event händer alltså mer oftare än vad man tror och resulterar i oväntade händelser, så som t.ex. Lehman kraschen och efterföljande volatilitet, men också som förra augusti då det plötsligt blev riktigt volatilt i USA. Passande nog läser jag i dagsläget boken "The Black Swan" av Nicholas Taleb som specialiserat sig i detta område och arbetar med just att hedgea sin portfölj mot sådana fat tails, så kallad tail hedge.

Det som Taleb gör och som Jesse Felder tipsar om är att använda optioner, eftersom de inte är optimalt prissatta. För de som läst lite om finansiella derivat och optioner vet att de prissätts med Black-Scholes formel, vilket utgår från antagandet att utvecklingen är normalfördelad. Då "svansarna" inte är det så finns därmed det ett arbitrage på marknaden. Upplägget gås igenom i detalj i detta inlägg och det hela innebär att man köper säljoptioner på index 30 % under dagens pris med sluttid om 2-3 månader och håller dessa en månad för att sedan byta ut. Anledningen till att man håller dem mellan dag 60 till dag 30 eller dag 90 till dag 60 och inte till slutdatumet, är för att en ökad volatilitet och sjunkande kurser kommer ändra priset drastiskt. Om man gör det för 0,5 % av kapitalet och har resten investerat i index fås följande risk-avkastningprofil:

Källa: Piononline.com

Alltså har det gett nästan dubbla avkastningen mot index till en risk motsvarande obligationer under perioden 2004-2014. Speciellt intressant är att det i perioder med stora nedgångar, så som oktober 2008, hade gett en avkastning på + 55 % istället för nedgångar på 20-30 %, se nedan.

Källa: Piononline.com

Nu ska man notera att under hela tiden 1900-2013 så har detta främst gällt när Tobins Q är hög, vilket den varit sedan mitten av 90-talet och fortfarande är. Det innebär att den höga värdering vi har idag ökar risken för så kallade svarta svanar och motiverar mer för en användning av tail hedge.

Nu är inte allt positivt med så kallad tail hedge, utan det innebär också långa perioder av förluster då den halva procent man satsar kommer gå till noll om börsen går upp. Utöver det är det också ganska dyrt att handla med optioner, på Avanza kostar det 99 kr och på DeGiro kostar det 5 kr per kontrakt (1000 st), vilket i fallet med billiga kontrakt blir mycket.

Om man vill applicera en sådan strategi så verkar det som att det bästa att satsa på är optionerna om två månader, i dagsläget den 21:a oktober, och de som är på lägsta nivån 1130 vilket är 20 % under dagens nivå. Dessa värderas till 2,4 i dagsläget vilket stämmer bra med Option-price.com och en implicerad volatilitet på 30 %. Om volatiliteten ökar till 45 % så ger ett fall på -10 % närmaste månaden totalt 7 gånger pengarna och i fallet -20 % nedgång totalt 25 gånger pengarna.

Som sagt, detta är en strategi där man kommer förlora de flesta månader för att vinna endast några få månader. Dessutom är den ganska dyr att implementera och frågan är också om 20 % under dagens nivå är tillräckligt. Däremot så kan det vara bra att använda i dagsläget och kommande åren med rekordhöga värderingar i S&P 500, låg volatilitet och nedåtgående börser på mellanlång sikt. I alla fall hade strategin varit lönsam senaste året.