Golden Butterfly Portfolio på Shareville

Senaste månaderna har jag skrivit en serie av inlägg om passivt sparande och passiva portföljer. För att avsluta denna serie inlägg skapa en Golden Butterfly portfölj på Shareville, se denna här. För den som vill läsa mer om denna portfölj läs i så fall inläggen om Golden Butterfly Portfolio. Golden Butterfly är min favorit när det kommer till passiva portföljer, eftersom det gett stadigt lika hög avkastning som börsen men till mycket lägre risk. Tycker att grafen nedan är ett bra exempel, som visar portföljens utveckling under 30 år, med start varje år sedan 1972 (mörkt tidigare år, ljust senare år).

Innehaven är följande:


Anledningen till att jag startat denna portfölj är för att visa enkelheten över att starta ett passivt sparande. Portföljen kommer sen att uppdateras en gång per år enligt fördelningen ovan och mer än detta behövs inte för att får ett jämnt sparande. Hittills har den varit aktiv i två månader och haft en stadig utveckling på + 4,43 % och den märkte knappt av Brexit-oron, man blir lite smått imponerad av den stadiga utveckling den gett:Ett passivt sparande är något som passar de flesta privatpersoner där ute som varken har tid eller lust att sätta sig in i aktiemarknaden och försöka slå index. Att investera aktivt är simpelt, men inte lätt, och i slutändan ett nollsummespel vilket få privatpersoner kommer ut som vinnare i. Att på ett diversifierat sätt investera i en typ av portfölj så som Golden Butterfly eller den Permanenta portföljen passar de flesta då avkastningen är stabil samtidigt som förlusterna inte är så stora. I tider med dystra utsikter för framtida avkastning i både aktier och obligationer kan detta då vara en lösning.

De tidigare inläggen i serien om passivt sparande: