Läsarfrågor om mekaniska strategier

Det har inkommit lite läsarfrågor om de mekaniska strategierna som jag tänkte att flera av läsarna på denna blogg säkert har användning av. Tänkte svara dessa allmänt här. I övrigt har jag också skrivit en FAQEnklainvesteringar.se som jag nu också utökat med dessa svar.

Innan jag svarar på frågorna så vill jag bara kommentera om min princip när det kommer till de rent mekaniska strategierna: gör det så simpelt som möjligt. Oftast vinner simpla principer mot mer komplexa regler i längden och det minimerar också tiden som behövs att lägga ner på dessa. Sen kan man givetvis göra mer, men bara om man är beredd att lägga ner den extra tid som krävs. Dessutom innebär också mer aktivitet mer avgifter, både i form av courtage och spread etc, samt ökar risken att bli känslomässigt involverad. Det är viktigt att tänka på alla dessa aspekter när man investerar mekaniskt. Själv har jag därmed valt att ha så simpla strategier som möjligt (en ombalansering per år, inget mer) och vara mer aktiv i en portfölj på sidan av.

Med det sagt, här kommer svaren på frågorna:
Nej, oftast innebär negativ EV/EBIT att EBIT är negativ. Det innebär då att man köper bolag som förlorar mycket pengar, vilket går emot principen att köpa billiga bolag i relation till deras vinster. Negativ EV kan ske ibland, men då är bolaget snarare än net-net och inte riktigt vad som avses att investera i efter EV/EBIT-strategin.

ValueComposite: Investmentbolag
MagicFormula: Bank, Investmentbolag, Fastigheter
DeepValue(EV/EBIT): Bank, Investmentbolag, Fastigheter

I Value composte blir det missvisande att inkludera investmentbolag, speciellt hur de bokför här i Sverige. För en mer genomgående diskussion se detta inlägg. På samma sätt funkar inte finansbolag då man investerar efter EV/EBIT, då finansbolag räknar dessa på ett annat sätt.

Amerikanska är Utilities ett koncept som inte är så vanligt i Sverige. Det är helt enkelt reglerade marknader som tillhandahar grundläggande förnödenheter så som el, vatten och avlopp. Om man ska välja bort dessa eller inte är lite upp till en själv, men det finns också strategier som endast investerar i dessa då de oftast utvecklas ganska stadigt. Utilities strategin är en av de strategier som har mest stadig avkastning i alla de som presenteras i "What works on Wall Street".

Först bör man liksom med alla bolag ta hänsyn till hur det nuvarande bolaget värderas och kompensera för en eventuell avknoppning. Om bolaget knoppar av en verksamhet kan man behålla det tills det är dags att balansera om. Det var ju de två bolagen man köpte tillsammans när det var ett och det totala aktievärdet brukar gå upp efter avknoppningar, så det är bara positivt. 

Statistiken talar emot nyemissioner, bolag med nyemissioner tenderar att gå dåligt då det har en utspädningseffekt. Därmed undviker jag att gå med i nyemissioner. Inlösen av aktier, uppköp och försäljning är också svårt. De flesta så kallade "corporate events" kan man stå utanför, men där det ibland finns tvångsinlösen. Principen är att vara så passiv som möjligt, eftersom det annars lätt blir att man aktivt stuvar om i portföljen. Det brukar vara så strategierna är testade, med all inlösen och utdelningar som kassa som sparas till nästa ombalansering.

Stop-loss fungerar bra och det finns tester som visar på att det fungerar bra historiskt sett. Problemet med stop-losser är att det oftast ökar antalet affärer ganska mycket och det kan vara svårt att se om antalet ökade affärer är värt det. Utöver det så innebär det oftast extra bevakning av portföljerna, vilket leder till mer aktivitet och det kan leda till att man lättare ger upp strategin. Det är upp till en själv vad man känner för och hur man vill investera. Här är en artikel om stop-loss: http://www.quant-investing.com/blogs/general/2015/02/16/truths-about-stop-losses-that-nobody-wants-to-believe

Visst går det bra att exkludera sektorer, men var beredd på att det kan leda till lägre avkastning. Det finns tester där man exkluderat sektorer som ses som icke-etiska, så som olja, vapen och tobak, och det har oftast gett något lägre avkastning. Det är upp till en själv om man vill göra det beslutet eller inte.

Notera att detta är mina personliga åsikter och inte ska ses som direkta råd, utan mer är den uppfattning jag själv skapat. När det gäller investeringar är det viktigt att skapa sin egen uppfattning. Ställ gärna fler frågor i kommentatorsfältet så kan jag försöka besvara dessa så gott jag kan.