Kvantitativ portfölj med hedge

I senaste "Mastermind Discussion" av "The Investors Podcast" pratade Tobias Carlisle om en ny strategi som han tänkt lansera i ETF-format. Strategin är helt enkelt att alltid vara lång de 100 billigaste aktierna efter EV/EBIT och beroende på marknadsläge ha en kortposition i S&P 500. Denna korta position läggs på när S&P 500 avslutar månaden under 200 dagars glidande medelvärde. På så sätt kan man minska exponeringen mot marknaden i bear market, då oftast all korrelation går mot 1, men fortsatt vara exponerad mot värdeaktier när en vändning sker.

Detta löser den problematik som finns idag, där den amerikanska börsen är allmänt högt värderad och knappt fallit något men där värdeaktier redan fallit med -27 % och därmed har potential att ge en överavkastning framöver. Kommer index i stort falla kan värdeaktier falla med, liksom hände under finanskrisen. Det löser också den problematik som skedde under 2000-2003 då börsen föll i stort, men värdeaktier gick starkt.

Det för också oss tillbaka till diskussionen igår, där vi trots stora nedgångar världen över fortfarande har en rekorddyr börs i USA. P/E för S&P 500 toppade första juni på 24,4 jämfört med 22,1 för ett år sedan. Därför bör då framöver en hedgad amerikansk portfölj med värdeaktier och hedge mot S&P 500 ge en bra avkastning.

Kollar vi på utvecklingen för senaste året så hade en sådan portfölj gått upp med +30 % här i Sverige om man hade gått kort OMXS30 och varit lång värdeaktier. Däremot hade det gått - 30 % i USA, där både en hedge mot S&P 500 hade gått minus och värdeaktierna har fallit mer än index.En strategi som köper och säljer vid månadssluten i index efter MA200-regler har i USA gett samma avkastning som index, men med lägre nedgångar. Här i Sverige har det varit lönsamt och gett ca 3 % överavkastning sedan 20-talet (se test här). Om historiken upprepar sig bör en hedge i så fall ge minskad risk i USA men inte direkt någon överavkastning, medan den bör ge potentiell överavkastning här i Sverige. Detta bör läggas ihop med avkastningen för strategierna för att få fram den långsiktiga avkastningen.

Ett sätt att tillämpa en hedge är att köpa mini-futures i antingen S&P 500 eller OMXS30. Dessa finns t.ex. på Avanza markets med hävstång och det blir ett bra sätt att minimera marknadsexponeringen utan att behöva sälja av innehavet. Kostnaden blir spread och att man eventuellt blir utstoppad, vilket gör att det kan vara bra att inte ha allt för hög hävstång.

Så för den som vill ha skydd mot större fall är det ett alternativ. Nu får vi se hur denna månad slutar. I dagsläget är S&P 500 ca 2 % över MA 200 och här i Sverige är den klart under med 7 %.

EDIT:
Testade att applicera en månadshedge mot Russel 1000 (som är ganska lik S&P 500) mot datan för Acquirer's Multiple. Gett i stort sett samma avkastning men med en maximal nedgång på -25 % istället för -55 %: