Genomgång av aktiesparandet

Mitt sätt att investera på i aktier skiljer sig ganska mycket åt jämfört med andra aktiebloggare och privatpersoner. Efter att ha läst på en hel del så har det blivit en hel uppsättning av portföljer som sparar efter en del olika strategier. Det har gjort att det totala aktieinnehavet nu utgörs av 6 portföljer med totalt 50 olika aktier plus tre aktie-ETF:er. För att skapa en klarare bild av hur sparandet ser ut så tänkte jag i detta inlägg beskriva uppsättningen och tankarna bakom denna.

Först och främst vill jag ha en exponering mot hela världen. Det är alldeles för enkelt att bli så kallat "home-biased" och investera i den egna hemmamarknaden. Nu med lägre courtage så gör det att både Norden och USA är billigt att köpa aktier i vilket täcker in halva världen. Däremot så är det fortfarande dyrt courtage för resten av världen, som man gärna vill ha exponering emot då börserna i dessa länder är mycket billigare än USA och Norden. Den huvudsakliga uppdelningen är därmed följande:

Aktiv portfölj: Investerar semi-mekaniskt i USA och Norden
Kvantitativa portföljer: Investerar mekaniskt i Sverige
ETF-portfölj: Investerar i resten av världen genom ETF:er

Det kan man säga är de tre ben som portföljen står på för att få en global exponering.

Principen bakom de aktiva och kvantitativa portföljerna är enkel. Investera efter ett simpelt värdemått eller efter en checklista. Inspirationen är tagen från Graham, O'Shaughnessy, Carisle och liknande mer kvantitativt inriktade investerare som förespråkar att simpla principer och regler oftast slår människor i längden.

Kvantitativa portföljer
De svenska kvantitativa portföljerna investerar efter EV/EBIT, EV/EBIT + momentum, Value composite, Value composite + momentum och Magic formula (se Enklainvesteringar.se för mer info). Anledningen till att det är så många olika strategier är att få en bredd i sparandet och få den bästa exponeringen mot svenska värdeaktier. Anledningen till att den inte är breddad till Norden eller USA är för att i dagsläget så utgör fortfarande courtage, växlingsavgifter, screener och liknande en högre kostnad. I den nuvarande utformningen så blir det som en svensk indexfond exponerad mot värdeaktier. Utvecklingen det senaste året är +17 %, vilket både slagit den bästa svenska fonden Lannebo Småbolag som är upp +12 % och gratisfonden Avanza Zero som är ner -17 %. Kostnaden för fonden är courtage på 0,5 % (ett byte) per år plus en Börsdata prenumeration på 799 kr per år. Totalt innehåller "fonden" ca 30 av 200 bolag på svenska large och mid cap.

Aktiv portfölj
Den aktiva portföljen investerar mer brett och har hårdare kriterier på de aktier som ingår, vilket går att göra eftersom urvalet sker bland de 5000 listade bolagen i USA och Norden. Processen går ut på att kolla efter aktier som uppfyller de kriterier som är uppsatta på de olika checklistorna som tillämpas. Dels fokuserar portföljen på net-nets och dels på billiga bolag efter olika värdemått. Checklistan har olika kriterier så som F-score, låg belåning och liknande kriterier för att höja kvalitén på de aktier som köps. För att hitta aktierna används olika screeners, Börsdata för Norden och ett antal gratis-screeners för USA (se länkar i slutet av inlägget). Tanken är att semi-mekaniskt investera i de billigaste aktierna på marknaden som visar kvalitativa inslag över de tillgängliga marknaderna. Allteftersom portföljen växer sig större och courtage på utländska marknader bli billigare så kommer fokus vara att hitta billiga aktier över hela världen. I dagsläget innehåller portföljen 20 aktier köpte efter olika kriterier.

ETF-portföljen
För att få exponering mot resten av världen investerar jag i tre ETF:er som investerar i andra börser än i USA. Dels är det Alpha Architects ETF:er IVAL och IMOM som investerar kvantitativt i aktier efter värde och momentum. Dessa har gett en bra exponering mot världens marknader och nu mot Europa som är ganska lågt värderat i jämförelse med USA. Sen investerar jag i Meb Fabers ETF GVAL, som investerar i de billigaste marknaderna i världen. Det finns en hel del riktigt billiga börser där ute och de har inte haft en bra utveckling de senaste två åren. Efter stora nedgångar brukar det komma ordentliga uppgångar. Avkastningen på världens börser går i vågor så det kan vara dags för resten av världen att nu ge avkastning.

I stort sett kan man se sparandet som; En svensk värdeindexfond, en aktiv nordisk-amerikansk värdefond och en fond-i-fond exponerad mot världen exklusive USA.

Hur lägger ni upp ert aktiesparande?

Gratis amerikanska börsscreeners:
http://www.grahaminvestor.com/screens/graham-number-ncav-screen/
http://www.invessense.net/Top10Weekly.html
https://www.thestockmarketblueprint.com/