Atwood Oceanics (ATW)

Atwood Oceanics är ett offshore drillingbolag i USA med verksamhet över hela världen. Bolaget har 11 mobila oljeplattformar och har just nu 2 nya på gång. Bolaget har drabbats hårt av den nuvarande krisen bland oljebolagen men har fortfarande haft en relativt stabil intjäning och lyckats dra ner kostnaderna ordentligt. Därmed klassas bolaget som ett av de billigaste efter value composite i USA samt har en hög F-score vilket gör det ett attraktivt köpläge. De uppfyller de flesta krav som finns i checklistan för billiga värdebolag.

ATW - 10,56 USD - NYSE
Marknadsvärde: 685 MUSD

Checklista värdebolag:

Disclosure: Har en position i Atwood Oceanics