Global värdeinvestering

Senaste veckorna har ett återkommande tema på bloggen varit om hur man kan gå tillväga att ha en global kvantitativ portfölj. Det finns diverse begränsningar i och med courtage etc men nu med allt billigare tjänster blir det allt lättare att köpa aktier över hela världen. En fråga som återkommer är ofta hur man ska utforma en sådan? Ska man ha en portfölj per region eller en för alla regioner tillsammans? Hur bra fungerar global värdeinvestering? Detta svaras bra i boken Value Investing av James Montier, det specifika kapitlet finns online här.

James Montier ställde sig frågan om hur bra global värdeinvestering fungerar och valde att studera det globalt över åren 1985-2007. Det han gjorde var att mäta värde med ett mått liknande Value composite där han sorterade bolagen baserat på deras gemensamma värdering av P/S, P/E, P/FCF, P/B och EV/EBIT. Sedan studerade han de 20 % lägst värderade företagen med ett marknadsvärde över 250 MUSD och testade hur de presterade mot index. Det han fick var att värdeaktier utklassade index på alla marknader han studerade över hela världen. Dessutom visade han att om man investerade på alla marknader tillsammans istället för att endast investera på en marknad enskilt fås en högre riskjusterad avkastning. Nedan visas avkastningen för värde minus tillväxt (dyraste aktierna) på de olika utvecklade marknaderna.

Källa: Value Investing av James Montier

Marknaderna ovan täcker in nästan alla utvecklade marknader och visar att i Japan så har avkastningen varit högst (kom ihåg, det är lång/kort ovan) men att avkastningen för de 20 % lägst värderade företagen på alla marknader är också hög.

Kollar vi på standardavvikelsen är den också klart lägre för en portfölj som investerar på alla marknader, vilket är fördelaktigt:

Han visar sedan att ännu bättre resultat fås om man också inkluderar tillväxtmarknader.

Nu är däremot 20 % av alla världens aktier totalt 1800 aktier. Det gör att det är svårt att implementera och att dra generella slutsatser från det på portföljnivå. Därför studerar han hur det skulle gå att investera i de 30 billigaste aktierna på marknaden. Han visade att då kan man få en avkastning på 25 % per år, hela 15 % per år över den testade perioden. Det är en bit över de strategier som är testade i enbart USA där Value composite oftast gett en avkastning på 10-12 % över index.

Problemet med att investera globalt är däremot det höga courtaget. Ett sätt att komma runt det är längre innehavstider. Avkastningen minskar inte så markant om man har aktierna i 5 år istället för 1 år. Det gör också att courtaget för en sådan portfölj minskar markant. Nu går det att handla på 32 marknader hos DeGiro för courtage runt 100 kr eller mindre. Med en köp och sen en säljaffär på 5 år innebär det en kostnad på ca 40 kr per år (där många marknader är billigare). Det gör det fullt möjligt att implementera en sådan portfölj. Nedan visas överavkastningen mot index över 5 år för en portfölj med 30 innehav och med en förväntad avkastning på börsen på 7-10 % per år blir det en förväntad dubbling av kapitalet på ca 5 år.


James Montier har gjort liknande studier på net-nets och visat att dessa likaså har gett en avkastning som är klart högre globalt sett än för regionala marknader var och en för sig. Ju billigare det blir att investera globalt så kan man allt eftersom gå över till att investera globalt på detta sätt. Det viktiga som Montier visade var att för varje marknad man utökade att investera i desto bättre blev resultaten. Bara de senaste åren har möjligheterna öppnat upp sig markant för globala investeringar och det kommer nog fortsätta att göra så framöver, kommer Interactive Brokers till Sverige innebär det att nästan alla större marknader kan handlas till ca 10 kr i courtage. Det är bra att ha i baktankarna när portföljen blir större och man vill investera globalt.