Avkastning för bloggens olika strategier från 70-talet tills idag

För att få en mer samlad bild över de strategier som diskuteras här på bloggen valde jag att sammanställa de längre och mer genomarbetade studierna som finns över avkastningen för de olika strategierna. Längst nedan på sidan visas direktlänkarna till de olika studierna. Alla strategier nedan är regelbundet behandlade på bloggen och som jag själv sparar aktivt i. Strategierna nedan är innan avgifter, vilket är viktigt att ha i tanken.

Totalt finns det ca 40-50 år av data för amerikanska aktier och breda index att gå på. De flesta nedan är testade under dessa perioder och är testade fram tills 2014-2015, vilket betyder att de är up-to-date. Det är lite blandat mellan kvantitativa aktiestrategier och tillgångsallokeringsstrategier. Första tabellen är från Investingforaliving där Paul Novell har sammanställt avkastningen under åren 1973-2015 för 25 olika strategier där dessa var bland de bästa. Klart bäst är Trending value med en kombination av Value composite och momentum. Däremot om man kollar på Sharpe och Sortino är de taktiska portföljerna klart bättre där GTAA AGG3 (aggressiv global taktisk tillgångsallokering) är klart bäst med små förluster (sämsta året -6 % men största nedgång ca -20 %). Sharpe-kvoten är helt enkelt riskjusterad avkastning och Sortino är riskjusterad avkastning med fokus på förluster, då det är vad de flesta bryr sig om. 

Testen i nästa tabell utfördes av de på Alpha Architect. Där testade det hur EV/EBIT presterade med och utan momentum och kom fram till att med momentum blev bättre. Quantitative Value som deras ETF QVAL bygger på har gett liknande avkastning över tid men lägre största nedgång och högre Sortino-ratio. Deras nylanserade Quantitative Momentum är något sämre (ETF:en QMOM), men fungerar bra ihop med deras QVAL för att få en hög jämn överavkastning över tid.

Sist testade Patrick O'Shaughnessy strategin Value Composite under åren 1964-2014. Talen nedan visar hur en portfölj med 50 sådana aktier presterade under dessa år och den gav likt de ovan en avkastning på 20 % och en Sharpe-kvot på runt 0,85. Testerna ovan visar att kvantitativa aktiestrategier har gett högre avkastning över tid men till högre risk än taktisk tillgångsallokering. Däremot är avkastningen så pass lika att det är svårt att säga vilken som är den bättre. Också visas att värde i kombination med momentum har gett ca 1-2 % högre avkastning per år, men att simpel värde också gett bra avkastning. Då alla strategier har gett en ganska liknande avkastning är ett bra alternativ att dela upp sparandet på flera likvärdiga strategier. I mitt mekaniska sparande är 50 % i kvantitativa strategier och 50 % i taktiska, för att på så sätt sprida riskerna. Det kvantitativa sparandet är i sin tur uppdelade i de olika strategierna ovan. 

Då strategierna kan ge riktigt olika avkastning under olika perioder kan det vara en bra idé att sprida sparandet mellan de olika strategierna. Den som investerade i taktisk tillgångsallokering under 2007 slog stort de med kvantitativa strategier följande år. De som investerade i kvantitativa strategier under 2009 slog stort de taktiska tillgångsportföljerna följande år. Beroende på tajming är det enorm skillnad i avkastning de efterföljande åren mellan de två alternativen, så varför inte ha båda?

Som vanligt går det läsa mer om alla strategier på Enklainvesteringar.se

Källor:
http://investingforaliving.us/2016/02/03/comparing-portfolio-performance-1973-to-2015/
http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-and-momentum-investing-strategies/#gs.6IR_zzg
http://blog.alphaarchitect.com/2015/12/01/quantitative-momentum-investing-philosophy/#gs.XxUZtgU
http://investorfieldguide.com/2014115how-concentrated-should-you-make-your-value-portfolio/
http://www.alphaarchitect.com/advisory