Aktivitet vs passivitet

Som värdeinvesterare och kvantitativ investerare är en stor del av processen att vara passiv. Detta kan vara enormt frustrerande och många misslyckas ofta med dessa strategier då man är för aktiv. Lyssnade på en föreläsning med Peter Cundill från 2005 där han berättade om hur han hade t.ex. köpt SKF och Volvo under 90-talskrisen i Sverige och hade fått vänta mer än tre år innan de rörde på sig. Med dagens kortsiktighet och snabba takt kan detta vara riktigt frustrerande. Jag har märkt inte minst själv av mitt eget behov av att vara aktiv och göra saker trots att jag regelbundet skriver att man bör vara passiv och regelstyrd.

Ett exempel är att jag regelbundet sett över min kvantitativa strategi och min taktiska tillgångsallokering allteftersom jag lärt mig mer. Därmed finns det alltid något bättre man kommer över och en mer intressant strategi. Själv har jag gett mig friheten att ändra lite nu till en början eftersom man endast är i starten av sitt sparande, men det kan lätt bli till en vana vilket inte är optimalt. Nu senast funderade jag på om jag skulle behålla min Magic formula-strategi, då den inte kändes som att den passade in i mitt sparande. Det är lätt att vilja ändra om portföljen fullständigt i och med nya rön och insikter. Därför är det bra att ha inställningen till att en ny strategi ska vara långsiktig och är något man funderar på att göra lång tid framöver. Bra frågor att ställa sig är t.ex.:

På det stora hela kom jag fram till att det inte är värt det, utan att nu när jag har alla portföljer kan jag lika gärna fortsätta på den linjen.

En annan aspekt är mitt avvaktande att starta ett rent momentum-sparande. Det finns klara fördelar med att kombinera med värde och det jag håller på med i dagsläget är i stort sett marknadstajming. Alpha Architect kom med ett bra inlägg om fördelarna med att kombinera värde och momentum, där de också nämner att de ännu inte sett ett mönster vilket man kan använda för att skifta mellan värde och momentum. Deras slutsats var att simpelt kombinera de två oavsett markandsklimat. De publicerade grafen nedan över den 1-åriga överavkastningen och även om momentum burkar överprestera i slutet av en bullmarket är det svårt att se ett klart mönster. Ta till exempel tjurmarknaden 1984-1987 där värde överpresterade och momentum gick dåligt och sedan återhämtningen 1990-1992 där värde gick dåligt och momentum gick bra. Helt motsatt vad som hände år 2000-2003 och år 2006-2009. Mitt avvaktande att spara i momentum är på grund av lärdomarna från de två senaste cyklerna, vilket därmed blir felaktigt eftersom det inte varit en längre trend.

Källa: Alpha Architect

För att minska aktiviteten kommer helt enkelt varje portfölj ökas i och med månadssparandet så att målfördelningen kommer att uppnås. Det innebär 50 % i de svenska kvantitativa portföljerna och 50 % fördelat lika i QVAL, IVAL, QMOM och IMOM. I dagsläget är fördelningen 70-30, vilket innebär ett nettosparande i ETF:erna framöver. Detta passar ganska bra i och med att det då blir att snitta in sig i en dyr dollar och amerikansk börs (som då förhoppningsvis blir billigare framöver). 

En annan åtgärd jag gjort för att minska min aktivitet är att bredda Dual momentum till att också inkludera råvaror och andra tillgångar. Detta då jag i höstas kände att jag ville ha en exponering mot andra tillgångar än endast aktier och räntor och tenderade att ta positioner i dessa. För att undvika att aktivt spekulera i dessa tillgångar inkluderade jag det i den taktiska portföljen efter aggressiv global tillgångsallokering. Grundkonceptet är detsamma som i Dual momentum, bara det att exponeringen är mot flera tillgångsslag. Mer om det hela i ett annat inlägg i veckan. 

Som sagt, det är svårt att vara passiv, särskilt om man är insatt och gillar att hålla på med investeringar. Men investeringar är ett långlopp och det är tålamod som vinner i längden. När jag satte upp mina portföljer i höstas så hade jag en mental bild framför mig att varje portfölj är en envägskanal, det går bara att sätta in men inte att ta ut. Än så länge har jag lyckats med detta och det är inte dags att sluta nu.