Investera i finansiella tillgångar vs bostäder

Jag har skrivit några inlägg här på bloggen där jag varit skeptiskt till att investera i en bostad i dagsläget. Därför tänkte jag nu göra en lite mer genomgående jämförelse och analys av vad man kan tänka på när man gör sitt investeringsbeslut.

Först vill jag poängtera vikten av kapital och lite insikter jag fick när jag läste Thomas Pickettys "Kapitalet i det 21:a århundradet". Kapital bidrar till en stor del av vår ekonomi i form av maskiner, fastigheter, bilar, kärnkraftverk och annat man kan använda under lång tid och investera i. Vi tar ofta betalt för kapital i form av räntor, vinster och hyror. I dagsläget så är ca 50 % av kapitalet bundet i bostäder och ca 50 % i finansiella tillgångar (aktier, räntor) i Europa och i Sverige är läget ganska likt. Realavkastningen på kapital är runt 4-5 % på sikt, olika beroende på olika tillgångar. Detta värde stämmer på sikt oftast överens med den direktavkastning man förväntar sig på aktier och den hyra man förväntar sig på bostäder.

SEB:s sparbarometer för fjärde kvartalet gav att svenskarnas tillgångar exklusive pensioner var fördelat på följande tillgångar:


Om vi sen justerar för bostadsskulder och övriga skulder på båda sidorna så får vi ett 50 - 50 förhållande mellan finansiella tillgångar och bostäder. Det ger oss en klar bild att ca hälften av vårt sparande exkl pension är i bostader och hälften är i finansiella tillgångar. Detta stämmer bra överens med Credit Suisse Global Wealth Report 2014 som säger att vi har 190 000 USD per vuxen i finansiella tillgångar och 209 000 USD i reella, men det är värdet innan de räknar bort skulder. Däremot är det oftast inte fallet för gemene man där en klar majoritet har det mesta av sina tillgångar i bostäder och en liten minoritet äger finansiella tillgångar, speciellt aktier. Sedan är fördelningen mycket snedvriden i Sverige där de rikaste 10 %:en äger ca 70 % av alla tillgångar.

Så nu till frågan: ska man investera i finansiella tillgångar eller bostäder? Vi har ett mycket knepigt läge i dagsläget där räntorna är rekordlåga och många tillgångar står rekordhögt. Dessutom har vi en speciell situation i Sverige med vårt hyressättningssystem som gör att vi får artificiellt låga hyror. Därför så ser situationen annorlunda ut från person till person. Själv har jag lyxen att ha en billig hyresrätt och kan då göra valet mellan att investera i finansiella tillgångar och bostäder.

Säg nu att jag har x antal miljoner, vilket kan göra att jag kan köpa en lägenhet utan lån. Jag kan då antingen köpa en lägenhet och betala avgiften eller så kan jag sätta in dessa i finansiella tillgångar. Stockholmsbörsen har en direktavkastning på ca 3,5 % och bästa räntan på ett sparkonto med insättningsgaranti är ca 1,2 %. I mitt fall skulle jag 30 000 kr per år om jag köpte en motsvarande bostad som min. Då bostaden kostar ca 2 miljoner blir det 1,5 % i avkastning. Om jag däremot inte hade haft alternativet att hyra en hyresreglerad bostad så hade jag sparat 60 000 kr per år om jag köpt min bostad(utifrån uppskattad andrahandshyra samt nybyggnation). Det innebär 3 % avkastning per år. En bonus är också att denna är skattefri i dagsläget.

Ok, så vid 1,5 % i "direktavkastning" på en bostad jämfört med 3,5 % om jag köper aktier så känns valet ganska självklart. Det kan vara en större risk att köpa aktier, men i dagsläget så kan också bostäder falla. Vid 3 % "direktavkastning" är fallet lite annorlunda. Det är en ganska okej avkastning, men faran är att om kraven ökar till att bli 4 % på grund av en högre ränta, minskade ränteavdrag alternativt fastighetsskatt så ska antingen bostaden gå ner 25 % i pris eller hyrorna gå upp med 21 %.

Så för att sammanställa en liten lista om fördelar och nackdelar med att investera i finansiella tillgångar vs en bostad:


För mig känns det mycket vettigare att i början av sitt vuxna liv investera i finansiella tillgångar snarare än en bostad. Jag har sen jag börjat jobba fått rådet om att jag borde spara ihop några hundra tusen på ett räntekonto för att sedan ta ett lån på 5-6 gånger min nettoårsinkomst för att köpa ett boende. Jag tycker inte detta är bästa sättet att starta sin investerarkarriär, men det är tyvärr det som nästan alla gör i min ålder. Man tar en enorm risk och jag känner mig själv mycket rikare med några hundratusen i aktier än några hundratusen i en bostad med miljonlån på. Senare framöver kanske jag väljer att köpa en bostad, men då helst med 30-50 % insats och fortsatt finansiella tillgångar. Det finns också flera anledningar till att äga sitt boende jämfört med att endast ha den som en investering och då får man väga in det också. Själv så tycker jag att jag bor billigare och bekvämare i min hyresrätt. Sen så tror jag att det går att få klart bättre avkastning i aktier än i bostäder framöver.

Så vad tycker ni om bostaden vs finansiella tillgångar som investering? Vill ni hellre ha en miljon i bostaden eller en miljon i aktier?