Backtest av Dual momentum på SPP:s indexfonder

Jag har nu tillämpat dual momentum på min indexportfölj för att komplettera min konjunkturstrategi som jag använder i mitt direkta aktieinnehav. På grund av detta ville jag göra ett back-test av de fonder jag har, samt så var jag osäker om det var bäst att ha endast SPP Global + Sverige i aktiedelen eller om jag skulle utöka till SPP Sverige/Japan/Europa och USA. Nu har jag gjort mitt backtest sedan sommaren 2001 och fått resultatet i grafen nedan. Reglerna fungerar som följer: testa vilken indexfond som haft bäst utveckling det senaste året, köp denna och håll i en månad. Är utvecklingen sämre än SPP Penningmarknadsfond så köp SPP Obligationsfond. Upprepa varje månadsskifte. 


Vi ser att Sverige och Globalfonder är klart bästa vinnaren med en utveckling på +300 % jämfört med +150 % för den andra kombinationen samt att bara ha SPP Sverige. Största förlust är också endast -28,6 % under 2007-2008 jämfört med ca -50 % för SPP Sverige. Jämför vi med SPP Sverige så är utvecklingen klart bättre till mycket lägre volatilitet. Jämför vi med SPP Global så har denna knappt gett någon avkastning dessa 14 år medan dual momentum portföljen gett en avsevärd avkastning. 

Jag trodde att det skulle ge bättre resultat med fler marknader, men det blev det inte. Så frågan man kan ställa sig är varför? En av anledningarna är antalet byten. Dual momentum med Sverige/Global hade i snitt ett byte per år. Den andra strategin hade ca 15 byten sedan 2010. Vissa perioder byttes innehavet ut varje månad. Dessutom så hoppade man också på mindre toppar i olika marknader, t.ex. Japan under 2006 som gjorde att man förlorade mycket enskilda år. 

Dual momentum med bara Sverige/Global presterade mycket mer som den Dual momentum portfölj Antonacci rekommenderade för USA. Den är enkel med endast tre innehav och har mycket lägre volatilitet. Dessutom gör den det lätt för investerare som är osäker att välja mellan att investera i svensk och global indexfond. Själv skulle jag vara osäker att endast investera på svenska marknaden framöver, men jag skulle också vara missnöjd med den avkastning som en global indexfond gett de senaste 15 åren. Detta känns som ett bra sätt att kombinera att investera både brett och globalt med en mer begränsad nedsida. 

Jag har också gjort ett backtest med absolut momentum på svenska index som jag kommer redovisa här på bloggen. Där har jag data från 1919-2006 vilket ökar tidshorisonten då ett 14-årigt backtest är lite väl kort tid. Det känns bra att detta backtest bekräftar Antonaccis tes i svenska förhållanden, men tidsspannet är lite kort. Däremot så kan ett absolut momentum test på svenska aktier, vilket kan ses som en nedre gräns (relativ momentum boostar resultaten), bekräfta dual momentumstrategin över en längre tid.