Avkastning på kapital och olika kvalitetsmått

I mitt förra inlägg så skrev jag om dyra kvalitetsbolag och det fick mig att tänka lite på kvalité. Jag tänkte skriva här lite om de kvalitetsmått jag använder och främst om den eviga frågan: Ska man ta med ROC/ROE/ROIC (avkastning på kapital/eget kapital/investerat kapital) etc i sitt investeringsbeslut eller inte? Jag har sett otaliga backtest som visar på att det inte finns någon större korrelation mellan avkastning och RO*, se bland annat de jag länkar till längst ner på detta inlägg. Däremot så känns det logiskt att ta med det i värderingsbilden och flera böcker jag läst har tagit med detta som ett bra investeringsmått. Investerare som Joel Greenblatt bl.a. tycker att måttet är ett bra mått på kvalité och många förespråkare av att köpa billig kvalité tipsar om det. Därför har jag hittills valt att ta med det i min checklista över saker ett företag bör ha med, frågan är om det ska vara kvar?

Det leder lite tillbaka till min ursprungsidé med min aktiva strategi. Min aktiva strategi är ett hoppkok av de lärdomar och tankar som framgångsrika investerare som Joel Greenblatt, Vitaly Katsenelson, Tobias Carlisle, Patrick O'Shaughnessy, Guy Spier och Geoff Gannon plus flera andra delat med sig av. Det är helt enkelt: ha en koncentrerad portfölj med billiga bolag av bra kvalité. Genom att ha en en koncentrerad portfölj (ca 5-15 aktier) så kan man vara selektiv. Då flera av investerarna insett att billiga, undervärderade, bolag är de som brukar gå bäst i längden så är det där man ska leta. Kvalitén är tudelad. Den kanske inte ger någon speciellt mycket högre avkastning i t.ex. net-nets, men den fyller en viktig funktion: psykologisk. Det är lättare att se uppåtpotentialen för ett kvalitativt bolag än för ett krassligt bolag, vilket gör att det är lättare att hålla i det tills det blir fullvärderat. Av denna anledning så har nästan alla av de ovan nämnda investerarna kvalitetsmått för att sortera ut de fina bolagen bland börsens bottenskrap (billiga bolag). Frågan är vad dessa kvalitetsmått ska vara?

Kollar man bland bloggare och analytiker brukar de populära kvalitetsmåtten vara vinsttillväxt och avkastning på kapital. Det är däremot inte så vanligt att dessa omnämns som kvalitetsmått av de investerarna som jag nämnt ovan. Mer vanligt är däremot stabila kassaflöden, inga förluster, solid affärsidé och att bolaget ger tillbaka pengar till aktieägarna. Man kollar mer på potential, kassaflödesgenerering och stabilitet än på att bolaget ska växa så snabbt som möjligt. Ett bra citat som jag såg var "is this a above average company for a below average price?". Så helt enkelt köpa ett bra, kvalitativt bolag som är underprissatt.

Själv har jag ett antal olika kvalitetsmått i min checklista för att säkerhetställa att det är ett bra bolag. De är dessa:
Det som detta inlägg går ut på är om verkligen ROC/ROE är så bra kvalitetsmått och om det behövs tas med i åtanke. T.ex så tycker jag att ett bra och billigt bolag i dagsläget är MQ. De har däremot endast en ROC på 11 %, men frågan är om det skulle hämma deras avkastning i framtiden? Ett annat bolag som jag också tycker är bra och billigt, Dedicare, har en ROC på 196 %. Däremot så är det ett konsultbolag med minimalt kapital som de är i behov av, vilket gör att måttstocken blir lite skev. Själv tycker jag att framtidsutsikterna är ganska lika i både MQ och Dedicare, oberoende av ROC.

Om vi jämför ROE och ROC så tycker jag faktiskt bättre om det förstnämnda. Det innebär att jag kan kolla vad företaget jag köper ger för avkastning på det kapital som aktieägarna har i företaget. Det kollar ledningen om de är effektiva på att handskas med kapitalet. T.ex. om de håller för mycket kapital i företaget istället för att dela ut det till ägarna så kan det bli dålig kapitalallokering. Därför känns det vettigt att ha ett minikrav på ROE. ROE på 20 % som jag skrivit nu i min checklista är ganska högt och jag insåg att många av mina aktier inte klarar det kravet. Ett mer rimligt värde vore runt 10 %, vilket många bolag ligger över och känns som ett rimligt avkastningskrav på en investering. Så att ändra "ROC och ROE över 20 %" till "ROE över 10 %" känns som ett bra kvalitetskrav som helt enkelt kräver att ledningen ska ge en bra avkastning på det kapital de förvaltar åt aktieägarna. Det är också ett mer lagom kvalitetskrav som stämmer bra överens med de back-testresultat som jag länkat till nedan, alltså att kräva en tillräckligt hög ROE.

Vad tror ni om ROE och ROC? Är det bra mått på kvalité?

Läs mer:
http://www.fatpitchfinancials.com/2598/return-on-invested-capital-roic-backtest/

http://www.fatpitchfinancials.com/2298/return-equity-backtest/