Dual momentum investing

Jag har nu läst ut boken Dual momentum investing och kan säga att jag blev helt såld på idén, likt som jag blev såld på EBIT/EV + momentum investering. Jag har länge letat efter en GTAA (global tactical asset allocation) och kollat in bland annat Meb Fabers och Wesley Greys arbeten. Oftast så innebär ett GTAA att man har en fördelning mellan olika tillgångar, t.ex. som allvädersportföljen som Jan på RikaTillsammans skriver om.

Den mest kända är 60/40-portföljen, vilket innebär 60 % i aktier och 40 % i obligationer. Det är också liknande vad Graham rekommenderar. Allvädersportföljen innebär att man investerar i fyra lika delar aktier, råvaror, obligationer och korta räntor för att skapa sig en hedge mot alla olika sorters "oväder". Sedan finns det Ivy League-portföljerna, dessa är ganska lika allvädersportföljen. Faber och Grey har använt olika metoder att minska volatiliteten och öka avkastningen, bland annat moving averages som jag skrivit om här på bloggen.

I Dual momentum så går Gary Antonacci ett steg till. Först så gör han en stor genomgång över alla tillgångsslag och säger varför man inte får en bra diversifiering av att dela upp innehavet bland olika tillgångsslag, speciellt idag då marknaderna är ännu mer ihopkopplade. Han kommer fram till att aktier och obligationer är det främsta att investera i, likt Graham kom på 50-70 år innan honom. Däremot så rekommenderar han inte en fix position i dessa, utan att man alternerar mellan det som gått bäst. Därför tillämpar han två momentumreger, absolut och relativ momentum.

Momentum är marknaders tröghet. Uttrycket kommer från Newtons första lag att en kropp som rör på sig fortsätter röra på sig om inga yttre krafter verkar på den. Kroppen har alltså en tröghet. Ett bra exempel på tröghet är att springa snabbt och sedan stanna direkt på stället, vilket är halvt omöjligt. Samma gäller på marknaderna, de har en tröghet. Inom fysiken avgörs trögheten av hastighet, här avgörs det av prisuppgångar. Oftast sker inte stora marknadsrörelser över en dag, utan över år. Om de sker över kortare tid, likt 1987, 1998 och 2006 så är det endast tillfälliga krascher, men inga större bear markets. Marknaders tröghet är enligt boken den anomalitet som fungerat bäst över tid. De har testat trögheter på marknaders 200 år tillbaka i tiden och det har fungerat. Fama och French har också sagt att tröghet är den främsta avvikande faktorn från effektiva marknadsteorin.

Absolut momentum testar om tillgången har presterat bättre än den riksfria räntan (statsskuldväxel). Relativ momentum testar olika tillgångar mot varandra och investerar i den som gått bäst. Dual momentum är en kombination av båda. Jämförelseperioden är de tidigare 12 månaderna, alltså att jämföra hur bra tillgångarna har gått de senaste 12 månaderna. I den portfölj Antonaccis framhäver och kallar Global Equities Momentum har han följande tillgångar: amerikanska aktier, aktier i övriga världen och obligationer. Så först jämförs amerikanska aktier och övriga världen mot varandra om vilken som gått bäst. Sedan jämförs denna mot den riskfria räntan. Har den gått bättre än den riskfria räntan så investeras det i denna, annars i obligationer. Detta görs i slutet av varje månad. De fonder man investerar i är indexfonder.

Totalt sett är avkastningen riktigt bra. Om man endast investerat i en globalindexfond så hade man fått 8,85 % avkastning under åren 1974-2013. Standardavvikelsen hade varit 15,56 %, Sharpekvoten 0,22 och max drawdown -60,21 %. Om man investerat enligt Dual momentum i portföljen beskriven i föregående stycke så skulle avkastningen vara 17,43 %, standardavvikelsen 12,64 %, Sharpekvoten 0,87 och max drawdown -22,72 %. Totalt får man nästan dubbla avkastningen och riskerar endast att förlora en fjärdedel av kapitalet som mest.

Det här med marknaders tröghet är en väl studerad sak och har fungerat över långa tidspann. Det jag gillar med denna strategi är att den utnyttjar två saker, dels att säkra tillgångarna men också att utnyttja trögheten hos starka marknader, vilket ökar avkastningen. Den involverar också två trögheter, dels marknaders tröghet, men också valutors tröghet. Denna tillämpning av att utnyttja trögheter verkar vara den som fungerar bäst och många andras studier bekräftar detta. Han jämför absolut momentum med MA10 eller MA200 regler och säger att de är ganska lika. Faber och Grey har bland annat förespråkat dessa, då de har testat en massa olika strategier och sett att de är de enda som håller i längden. Däremot känns absolut momentum lättare att tillämpa då man endast behöver kolla på två punkter. I boken nämns också en studie på nästan 4000 teknisk analys-strategier som ingen sågs överprestera över tid. Oftast kan de fungera över ett tidspann på 15 år, men därefter sluta fungera.

Utöver att visa att dual momentum investing är en riktigt bra strategi så går han också igenom svårigheterna att förbättra den. Antonacci skriver att det bästa att använda är indexfonder och gör ett bra case varför andra sorters fonder inte är så bra. Indexfonder är det mest effektiva sättet att få marknadsexponering och så kallade "smart beta", aktiva fonder, värdefonder, momentumfonder, likaviktade fonder osv brukar äta upp den extra avkastning som fås genom avgifter och extra omfördelningskostnader.

Dual momentum investing är en riktigt bra bok. Den är inte så tjock och det är ganska hög nivå på den (akademisk nivå) men han gör excellenta argument varför dual momentum är den bästa strategin. Antonacci tar också upp det senaste i finansiell forskning, skriver om varför den effektiva marknadsteorin inte är sann och det senaste i behavioural finance. Jag själv har blivit mer och mer övertygad över att effektiva marknadshypotesen inte är sann på grund av beteendemönster och Antonacci bekräftar detta.

Jag skulle vilja skriva så mycket mer om denna bok. Han skriver om faran med investera i obligationer efter denna långa bull run vi haft. Han skriver om varför Shiller P/E är ett knapphändigt verktyg. Jag är såld, eller var egentligen såld innan då jag kommit fram till liknande saker i min egen forskning. Av den finansiella litteraturen hittills så är Dual momentum investing "The book" att läsa. Antonacci har jobbat i finansbranschen sedan 70-talet och kommit fram till detta. Intressant nog är det riktigt likt det som Arne Tavling aka Kavastu också kommit fram till efter 30-åriga erfarenhet.

I kommande inlägg så kommer jag skriva lite om hur t.ex. absolut momentum fungerat i Sverige och hur jag tänkt tillämpa strategin. Dessutom kommer jag att såga min egen konjunkturstrategi.

Läs också denna artikel och hitta mer länkar om Dual momentum där:
http://www.quant-investing.com/blogs/general/2015/04/01/how-much-can-dual-momentum-increase-your-investment-returns
Kika gärna också in på Antonaccis sida för att läsa mer där:
http://www.optimalmomentum.com/