Investeringsstrategi för aktiva portföljen

Under fliken "Aktiv strategi" har jag försökt summera alla mina lärdomar jag tagit efter de olika böcker och bloggar jag läst och hur jag ska tillämpa det i mina aktiva köp. Detta är ett löpande projekt och jag mottar gärna kommentarer om de olika punkterna då jag endast är i starten av att bygga upp en aktiv aktieportfölj. Framöver har jag också tänkt att komplettera med en källförteckning till de böcker och arbeten jag baserar min strategi på. Strategin är som följer: