De gömda kostnaderna och kostnaden för utländska aktier

Jag har börjat blicka utomlands och bland småbolag för nya case och intressanta bolag och har insett att det finns ett antal barriärer, bland annat kostnadsbarriärer. Jag tänkte här kommentera lite om de olika kostnaderna som uppstår för småspararen som sparar ett antal tusen per aktiepost. Ju mer kostnader desto mindre fås till slut. Varje procent i avgift per år så försvinner nästan 10 % av kapitalet efter 10 år och 20 % efter 20 år. Vid 10 % avkastning per år så kommer 1 % avgift göra att 1000 kr blir 5600 kr istället för 6700 kr, vilket är en markant skillnad. Detta var något jag märkte i december då jag handlade mer frekvent, men jag känner att jag mer och mer försöker minska antalet köp och aktivitet, vilket är både bra i form av avkastning och minskandet av avgifter. Näst efter känslomässiga beslut så är avgifter investerarens värsta fiende. Jag insåg att jag redan spenderat 1 % av kapitalet i min aktiva portfölj på avgifter i år, vilket gör att det är riktigt bra att påminna sig om avgifterna.

Den mest kända kostnaden är courtaget, den är tydlig och är idag riktigt låg för Stockholmsbörsen (small, mid och large cap) och First North där Avanza tar ett courtage från 1 kr eller 0,25 % om man har courtageklassen Mini. Det var det låga courtaget som fick mig att börja ha en aktiv portfölj i liten skala. Det bra är att varje köp endast behöver vara 400 kr för att man ska komma upp i mini-courtaget vilket gör att kostnaden inte blir särskild stor förutom dessa 0,25 %. Däremot om man beger sig på de mindre listorna, t.ex. Aktietorget, så ökar minsta courtaget till 19 kr. Detta innebär att man måste köpa för 7600 kr åt gången för att minsta courtage ska bli lika med 0,25 %. Om man inte gör det så blir kostnaden ordentlig och kan lätt överstiga en procent.

För utländska aktier så måste man köpa för 4000 kr per post för nordiska aktier där minsta courtage ligger på 10 kr per affär, eller 40 000 kr för amerikanska aktier där courtaget är ca 100 kr per affär. Sedan går det uppåt ju mer i courtage det handlar om. DeGiro kan med sitt nya låga utländska courtage dra ner kostnaderna, speciellt för den amerikanska börsen, men det handlar fortfarande om ett par tusen kronor per post för att courtaget inte ska bli så högt. Utöver det så tar Avanza ut ett valutaspread på 0,5 %, vilket gör att 0,25 % tas ut vid varje transaktion. Detta gör att om man kommer över minsta courtaget så kommer fortfarande 0,5 % försvinna vid varje transaktion, eller 1 % för varje kombinerad köp/sälj.

Utöver detta kommer spreaden. Den är speciellt viktig bland småbolag där den kan vara riktigt stor. För storbolag så är den knappt märkbar, på någon enstaka 0,1 % vilket gör att det kostar 0,05 % per transaktion. Men t.ex. på Precio Systemutveckling som är ett intressant deep value case så är spreaden 4,3 %. Det räcker att man går upp till de minsta bolagen på mid cap så minskar spreaden till 0,5 %.

Om man ska summera det så kostar det 0,5 % plus spread per köp/sälj för ett köp över 400 kr på large och mid cap. Spreaden blir mer på small cap och first north, vilket för att varje affär kan kosta flera procent utöver den extra risk som det innebär att investera i småbolag. Om man vill bege sig utomlands så kostar det först 1 % plus spread per köp/sälj för köp i Norden över 4000 kr och för köp i USA över 40 000 kr. Detta gör att köpet utomlands måste över tid ge 0,5 % mer i avkastning än ett svenskt köp. Dessutom så har man problemet med utländsk källskatt som man måste hålla på med i deklarationen, vilket försvårar det ytterligare. Så för småspararen som gör köp för några tusen så är svenska large och mid cap att föredra, och om man vill ha internationell exponering så är det då vettigare att satsa på en indexfond som tar ca 0,3 % i avgift, t.ex. SPP Global.

Vad innebär det för mig själv? Jag har börjat kolla utomlands och på small cap efter företag, men insett att förutom svårigheten att handla på en annan marknad och risken i småbolag också insett att det kostar mycket. Just nu är mina poster på mindre än 4000 kr, vilket gör att nästan 1 % försvinner vid varje transaktion. Därför så känns det som att jag tills vidare borde begränsa mig till svenska large och mid cap. Jag har nu två utländska innehav på prov, och den högre kostnaden gör att jag inte säljer i det första taget. Det känns vettigt med en spridning, men frågan är om det get 1,5 % mer i avkastning vilket skillnaden är i courtage.