Övertygad av kvantitativ värdeinvestering - nytt rullande schema

Jag börjar bli mer och mer övertygad över kvantitativ värdeinvestering. Jag har nu investerat efter det i tre månader, läst enormt mycket och dessutom beställt fyra böcker om detta som kommer i veckan. Den bok som jag ser mest fram emot är Carlisles Deep Value. Jag har blivit övertygad att man kan utnyttja marknadsanomaliteter och köpa undervärderade företag som ska justera sig efter något som kallas 'mean reversion'. Eugene Fama fick till och med nobelpriset för denna tes. Ska man hålla på med stock-picking så är marknaden effektiv, men om man inte ska göra det så är den inte det. Det jag går på är helt enkelt att köpa mest vinst för pengarna (EBIT/EV) eller mest kapital för pengarna (P/B). Det är vinsten som driver marknaden och det är något man kan utnyttja. Vi människor är alldeles för emotionella varelser för att väga in alla faktorer och prissätta en aktie effektivt, och det just detta dessa strategier nyttjar.

På grund av deras effektivitet, i både bear och bull market (se tidigare inlägg), så känns det som att så stor exponering och så lång exponering som möjligt är det bästa. Många av strategierna har visat sig ge över 20 % per år i avkastning. Det innebär att varje 10 000 kr insatta nu ger 380 000 kr om 20 år. Nu kan många kritisera och säga att denna avkastning inte kommer att ske framöver. Jag tror att ju mer detta blir känt desto lägre avkastning, däremot har dessa metoder varit kända länge i dagsläget och visat sig fortsatt vara effektiva. Varför? Jo, dels fungerar de inte varje år. Investerare är för otåliga, investerare i bra fonder på sikt har ofta gjort mycket sämre affärer eftersom de sålt och köpt i fonden i fel tillfällen pga dålig avkastning det året. Allt mer aktiehandel sker via förvaltare, dessa har svårt att motivera att en formel är rätta vägen att gå. Dessutom kan de ha så mycket kapital så att de kan inte investera efter formeln. Oftast måste man ner på mid cap och mindre för att få de stora vinsterna. I Sverige utgör large cap bolagen 93 % av market cap enligt ny data från 40procent20år, något som klart begränsar de stora aktörerna.

Småspararna har därmed en fördel med att kunna använda formelinvestering eller kvantitativ värdeinvestering. Däremot så är många skeptiska till sådan investering, tror mer på sig själva eller vill gärna köpa aktier själva. Jag var riktigt skeptisk till en början, men insåg att detta är den bästa strategin. Själv lever jag med formler dagligen, så för mig var det inte svårt att smälta. Dessutom älskar jag ekonomiska modeller, min investerarkarriär kommer i första hand från mitt stora intresse i makroekonomi. Detta har gjort att jag allt mer blivit övertygad och jag nu kommer lita mer på denna metod.

Nu till huvudpunkten med detta inlägg, min strategi. Jag kommer att vara så investerad så det bara går nu i början i min strategi. Jag kommer att ha ett rullande schema där jag köper och säljer aktier på ett års sikt varje månad. På så sätt blir detta min lilla egna rullande inkomstmaskin. Nu i januari så köpte jag aktier för 10 000 kr efter strategin. Detta kommer jag att göra framöver, främst via månadssparande, sen via att ta från mitt räntekonto och sist föra över pengarna från mina indexfonder till detta konto. Tanken är att insättningarna ska ha blivit runt 10 000 kr per månad enligt min nya strategi tills nästa årsskifte inkluderat passiva och aktiva investeringar. Jag har också valt att minska lite för min buffert och räntesparande i dagsläget då jag har trygg anställning vid universitetet i några år till samt inte har så stora oregelbundna utgifter. Detta buffertspar ska täcka resor, hemmafix och liknande vilket den gör med marginal i dagsläget.

I nedanstående graf så visar jag innebörden att sätta in pengar tidigt i en aktieportfölj om man lyckas få bra avkastning framöver. Här sätts 2500 kr per månad in i depån under hela tiden, 5 000 kr per månad under halva tiden och 10 000 kr per månad under en fjärdedel av tiden. Totalt har lika mycket pengar satts in och det fås 20 % avkastning per år.


Vi ser tydligt att mycket pengar tidigt ger betydligt högre avkastning. Dessutom är det nu tidigt då man fortfarande kan ha en levnadsnivå som student då man kan göra så stora insättningar. Nu är 20 % per år ganska optimistiskt, men oavsett avkastning så gör tidiga insättningar störst verkan. Därmed så kommer jag att försöka sätta in så mycket som möjligt nu när jag har råd, tid och är i början av min karriär. Sen så kanske man kan leva på kapitalet, men vi får se. 5 % avkastning på 3,6 miljoner ger 15 000 kr per månad.